WordPress巴士化繁为简,轻装上阵

第一:删除二级分类

我又做了一个很大的决定,把网站的二级目录都干掉了,全部换为了标签。

网站在最开始的时候,是用CMS主题来搭建,那时候是因为看到wopus这个主题才开始搭建这个网站的,由于不了解网站程序,所以目录一直这样用下来,最近发现标签和分类真的是一对矛盾体,最为让你无语的是分类是“WordPress CMS主题”,标签也来加个“WordPress CMS主题”而且重复的东西还不是一个,有时候可能是两个,或者三个,看起来真是头痛,有时候又不想加上去,但很明显,这是一个不明智的做法。

思虑再三,决定化繁为简,彻底解决掉这个隐患,分类只保留一个一级目录,其他则使用标签来标记,之前的标签还是noindex的。

第二:删除series(专题)

是的,之前我安装了一个series插件,用来管理网站专题的,其实相当于一个分类,最近发现其实是我想多了,专题用标签不就行了吗?WordPress的标签已经够用,何必还要增加专题,所以我又把它干掉了。

第三:删除问答中心

是的,这是我之前安装的一个问答插件,和WordPress大学的问答中心是用同一个插件,详细介绍:免费wordpress问答插件:DW Question & Answer ,非常遗憾该插件加载了很多的样式和脚本,而且基于本站使用的用户不多,需要问答的也很少,基本这个需求是零。所以我再次将它干掉了。

现在只保留WordPress的基本功能,其实就已经足够了。

同时,我也对上面的这些内容进行了301跳转,当然可能会存在跳到404页面,如果你发现,请联系告知我们,以便修复。下面贴一下我的301跳转代码分享给大家。如果你有这方面的问题,也可以留言告诉我。

RedirectMatch 301 ^/question/(.+)$ /question/
RedirectMatch 301 ^/series/wordpress-theme-tutorial/(.*)$ /tag/wordpress-theme-toturials/$1
RedirectMatch 301 ^/series/wordpress-plugins-faq/(.*)$ /tag/wordpress-plugins-usage/$1

#BEGIN CAT
RedirectMatch 301 ^/wpthemes/enterprise/(.*)$ /tag/wordpress-enterprise-themes/$1
RedirectMatch 301 ^/wpthemes/wpcms/(.*)$ /tag/wordpress-cms-themes/$1
RedirectMatch 301 ^/wpthemes/works/(.*)$ /tag/works/$1
RedirectMatch 301 ^/wpthemes/free/(.*)$ /tag/wordpress-free-themes/$1
RedirectMatch 301 ^/wpthemes/blog-theme/(.*)$ /tag/wordpress-blog-themes/$1
RedirectMatch 301 ^/wpthemes/wpstudio/(.*)$ /tag/wordpress-studio-themes/$1
RedirectMatch 301 ^/wpthemes/photo/(.*)$ /tag/wordpress-photo-themes/$1

RedirectMatch 301 ^/wptip/advanced/(.*)$ /tag/wordpress-theme-toturials/$1
RedirectMatch 301 ^/wptip/wordpress-base/(.*)$ /tag/wordpress-theme-usage/$1
RedirectMatch 301 ^/wptip/faq/(.*)$ /wptip/$1

RedirectMatch 301 ^/wp-plugins/normal/(.*)$ /tag/wordpress-common-plugins/$1
RedirectMatch 301 ^/wp-plugins/best-plugins/(.*)$ /tag/wordpress-plugins-recommend/$1
RedirectMatch 301 ^/wp-plugins/admin/(.*)$ /tag/wordpress-popular-plugins/$1

RedirectMatch 301 ^/wpnews/feedback/(.*)$ /wpnews/$1

RedirectMatch 301 ^/info/page/(.*)$ /announced/page/$1
RedirectMatch 301 ^/info/(announced|help|faq|members)/(.*)$ /announced/$2
RedirectMatch 301 ^/webmaster/(inspire|computer|website|seo\-skill|/logs|programing|storys)/(.*)$ /webmaster/$2
RedirectMatch 301 ^/resourse/(arts|ebook|creatives|tools|host-domain|wordpress-ebook|mtv|game|soft\-resourse)/(.*)$ /resourse/$2
RedirectMatch 301 ^/internet/[^page]/(.*)$ /internet/$2
RedirectMatch 301 ^/webdesign/(csss|javascript)/(.*)$ /webdesign/$2

 

声明: 未经本站许可,谢绝转载!

0 个主题帖 其中:热心观众:0 个, 管理员:0 个

抱歉,评论被关闭